Oproep kandidaatstelling hoofdredacteur Sociologos

De redactieraad van Sociologos. Tijdschrift voor Sociologie is op zoek naar een nieuwe hoofredacteur voor de periode 2018-2019.

Taken

  • Werven van manuscripten voor het tijdschrift.
  • Begeleiden van het reviewproces van ingezonden manuscripten.
  • Schrijven van het editoriaal van de nummers.
  • Voorzitten van de redactieraad.
  • Aanstellen en aansturen van een redactiesecretaris.

Voorwaarden

  • Kandidaten zijn lid van de Vereniging voor Sociologie op het moment van aanstelling als hoofdredacteur.
  • Kandidaten zijn verbonden aan een Vlaamse/Belgische academische instelling of instelling voor het hoger onderwijs. We zijn op zoek naar kandidaten die een vaste positie hebben tijdens de periode van het hoofdredacteurschap.
  • Kandidaten beschikken over een doctoraat (of gelijkwaardig door ervaring).

Kandideren

  • Kandidaten dienen hun kandidatuur te sturen naar tvs@vub.ac.be uiterlijk op 1/9/2017.
  • De kandidatuur bestaat uit een kort CV en een korte motivatiebrief (1p.).

Context

Sociologos. Tijdschrift voor Sociologie is sinds 2013 de doorstart van het in 1981 opgerichte Tijdschrift voor Sociologie en poogt het uithangbord van de Vlaamse sociologie te blijven. Sociologos publiceert nieuwe bijdragen, gebaseerd op empirisch en beleidsonderzoek. Het biedt plaats aan overzichtsartikelen waarin een stand van zaken wordt gegeven met betrekking tot specifieke sociologische thema’s of deeldisciplines, alsook aan sociologische essays en boekbesprekingen.

Het tijdschrift is opgenomen in het VABB (Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand) van peer-reviewde tijdschriften voor sociale en humane wetenschappen. Sociologos wordt uitgegeven door Acco.

Momenteel wordt hard gewerkt aan een nieuwe website waarop de manuscripten gepubliceerd in Sociologos met twee nummers vertraging volledig open access ter beschikbaar zullen worden gesteld. Deze website zal afgewerkt zijn tegen ten laatste oktober 2017.

Sociologos heeft op dit moment voldoende artikels in de portefeuille voor het maartnummer van 2018. Het juni-nummer van 2018 wordt een themanummer rond Creatieve steden en ongelijkheid (gasthoofdredacteuren Kobe De Keere en Eva Swyngedouw). Op basis van een open call werden een aantal bijdragen geselecteerd waarvan de volledige versie verwacht wordt tegen 31 augustus2017.

Samengevat is het hoofdredacteurschap van Sociologos een bijzonder boeiende bezigheid.