Auteursarchief: Maarten Hermans

Oproep inzendingen Acco Thesisprijs 2018

Sinds 1987 reikt de Vereniging voor Sociologie, in samenwerking met Uitgeverij Acco, jaarlijks een prijs uit voor het beste artikel, geschreven op basis van een in het afgelopen academiejaar verdedigde eindverhandeling Sociologie.

De auteur van het gekozen artikel wordt laureaat voor dat jaar, en ontvangt daarvoor een geldprijs van €500 en een jaar lidmaatschap van de VVS, met inbegrip van een abonnement op Sociologos. De prijs wordt uitgereikt op de jaarlijkse VVS-nieuwjaarsreceptie in januari en het bekroonde artikel zelf wordt vervolgens gepubliceerd in Sociologos.

U kan online het overzicht vinden van de vorige laureaten, en verslagen van de editie 2017, editie 2016, en editie 2015.

De jury van de Acco Thesisprijs 2018 wordt voorgezeten door prof. em. Jaak Billiet (KU Leuven) en bestaat uit één jurylid per departement Sociologie in Vlaanderen (UGent, UAntwerpen, VUB en KU Leuven).

Studenten die een masterthesis hebben ingediend in het academiejaar 2017-2018 (incl. 2de zit) komen in aanmerking voor de thesisprijs.

De inzending is een vlot leesbaar wetenschappelijk artikel met een omvang van 7000 à 8000 woorden. De concrete auteursrichtlijnen en een template voor het artikel vindt u online. Indien een herwerking van het winnende artikel wordt gevraagd, is de prijsuitreiking gebonden aan deze herwerking.

Wij nodigen u dan ook graag uit om aan deze wedstrijd deel te nemen. Ook de niet bekroonde artikels komen trouwens in aanmerking voor publicatie in Sociologos, indien ze aan de kwaliteitseisen voldoen.

U kunt uw inzending tot en met 31 oktober 2018 doorsturen naar info@sociologie.be met “Inzending Accoprijs” als titel en in bijlage het artikel in tweevoud als Word-bestand (opgemaakt via de Sociologos-template). Een versie van de inzending bevat uw naam en contactgegevens, de andere versie is geanonimiseerd. Op iedere inzending volgt een ontvangstbevestiging.

We hopen van u een bijdrage te mogen ontvangen,

 

Jaak Billiet, juryvoorzitter Acco Thesisprijs 2018

Geert Van Hootegem & Chris Sels, covoorzitters VVS

Dounia Bourabain winnaar Acco-thesisprijs 2017 van de VVS

Sinds 1987 reikt de Vereniging voor Sociologie, in samenwerking met Uitgeverij Acco, jaarlijks een prijs uit voor het beste artikel, geschreven op basis van een in het afgelopen academiejaar verdedigde eindverhandeling in een opleiding Sociologie.

De auteur van het beste artikel wordt laureaat en ontvangt daarvoor een geldprijs van €500 en een gratis lidmaatschap van de VVS. Het bekroonde artikel wordt, eventueel na herwerking, in Sociologos gepubliceerd.

Tijdens haar nieuwjaarsreceptie op 23 januari 2018 reikte de VVS de thesisprijs uit voor het academiejaar 2016-2017.

Inzendingen

In totaal werden negen inzendingen ontvangen vanuit alle MA-opleidingen sociologie, een uitzonderlijk succesvol jaar voor de thesisprijs:

 • Peer pressure in het secundair onderwijs: een kwalitatieve studie aan de hand van focusgroepen (Amy De Blende, UGent)
 • Alledaagse discriminatie tijdens het winkelen (Dounia Bourabain, VUB)
 • Jongeren en de vakbond: de uitdagingen van lidmaatschap. Motieven van jongeren en de verlaagde lidmaatschapsbijdrage als manier om jonge werknemers aan te trekken (Sam Delespaul, KU Leuven)
 • Identiteits- en grensprocessen bij Vlaamse moslimjongeren (Imane Kostet, UAntwerpen)
 • What’s told in the EWC stays in the EWC. Confidentialiteit in Europese ondernemingsraden: een casestudie naar de ervaringen van werknemersvertegenwoordigers (Lise Meylemans, KU Leuven)
 • SES en spijbelgedrag: de school doet ertoe! De invloed van SES op spijbelgedrag volgens de sociaaleconomische schoolsamenstelling (Lennart Van Eycken, UGent)
 • Same Difference. Gegenderde politieke socialisatieprocessen in adolescentie. Een Multi Group Structural Equations Analysis van de invloed van ouders op gegenderde politieke socialisatieprocessen tijdens adolescentie (Sjifra de Leeuw, KU Leuven)
 • Vleesconsumptie en vegafobie. Een exploratie van de sociale kenmerken van vleeseters, vegafoben, en hun omgeving (Els Van Doorslaer, UAntwerpen)
 • Lost in Modernization: Welvaartsstaatkritiek en maatschappelijk onbehagen bij de verliezers van de modernisering (Arno Van Hootegem, KU Leuven)

Jury en selectie

De negen ingezonden artikels werden blind gereviewd door vier juryleden, elk afkomstig uit één van de Vlaamse universiteiten met een masteropleiding in de sociologie:

 • Matthias Bunneghem (KU Leuven)
 • Melissa Ceuterick (UGent)
 • Sascha Spikic (UAntwerpen)
 • Filip Van Droogenbroeck (VUB)

Het review- en juryproces werd gecoördineerd door juryvoorzitter Jaak Billiet (KU Leuven).

Op basis van de individuele evaluaties en het overleg op het juryberaad, besliste de jury unaniem dat Dounia Bourabain winnaar wordt van de ACCO-prijs 2017 met het artikel “Alledaagse discriminatie tijdens het winkelen“. Het artikel verschijnt in één van de komende nummers van Sociologos.

De VVS feliciteert Dounia Bourabain met het winnen van de thesisprijs, evenals de overige sterke kandidaten deze omvangrijke editie. Bedankt aan de juryleden voor hun nauwgezet lees- en beoordelingswerk.

Uitnodiging VVS Nieuwjaarsreceptie 2018 “Arti-Soc”

De Vereniging voor Sociologie nodigt op dinsdag 23 januari 2018 leden, sympathisanten en geïnteresseerden uit op haar jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie.

Onder de noemer “Arti-Soc”, biedt de avond een verfrissende kruisbestuiving tussen sociologie en kunst. Special guest performances van sociologen met een artistieke kant, of artiesten met een sociologische achtergrond, vergezellen de gekende Nieuwjaarsreceptie-elementen. Zoals de gezellige babbels met collega-sociologen, hapjes, broodjes, bubbels, een zoete afsluiter, en de uitreiking van de ACCO Thesisprijs.

De Nieuwjaarsreceptie zelf start om 18u. Voor de receptie begint, heeft op dezelfde locatie ook de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Sociologie vzw plaats, waarop ook alle VVS-leden zijn uitgenodigd.

Praktisch

 • Datum: Dinsdag 23 januari 2018
 • Algemene ledenvergadering: 17u-18u
 • Nieuwjaarsreceptie: 18u-21u30
 • Locatie: De Markten – Spiegelzaal. Oude Graanmarkt 5 1000 Brussel

De locatie ligt op ongeveer 15min. wandelen, ofwel twee metrohaltes (halte Sint-Katelijne), van Brussel Centraal. Zie onderstaande kaart.

Deelname

 • Inschrijven via het online formulier voor 15/01/2018.
 • Praktische vragen/info organisatie: kim.bosmans@vub.be / karen.van.aerden@vub.be.
 • Deelnameprijs p.p.: 10 euro (leden VVS) of 15 euro (niet-leden VVS)
 • Overschrijving deelnameprijs: IBAN BE18 5230 8086 7965 (BIC TRIONL2U) met mededeling ‘Nieuwjaarsreceptie VVS – naam’.