ACCO-thesisprijs van de Vereniging voor Sociologie

Sinds 1987 reikt de Vereniging voor Sociologie, in samenwerking met Uitgeverij ACCO, (twee-)jaarlijks een prijs uit voor het beste artikel, geschreven op basis van een in het afgelopen academiejaar verdedigde eindverhandeling Sociologie.

De auteur van het gekozen artikel wordt laureaat en ontvangt daarvoor een geldprijs van €500 en een jaar lidmaatschap van de VVS, met inbegrip van een abonnement op Sociologos. Het bekroonde artikel zelf wordt gepubliceerd in Sociologos.

De oproep wordt ieder jaar onder docenten en laatstejaarsstudenten verspreid via de opleidingen Sociologie. Standaard is de deadline voor inzendingen in oktober, en wordt de prijs uitgereikt op de VVS-nieuwjaarsreceptie.

Laureaten

1987 Peter Heyvaert VUB Differentiële socialisatie-effecten tussen het openbaar en vrij onderwijs TVS 1987-01
1987 Rudi Laermans KUL Ideologie en sociale werkelijkheid. Bouwstenen voor een sociologische ideologietheorie TVS 1987-01
1988 Johan De Deken VUB De sociale basis van de vredesbeweging in Vlaanderen TVS 1988-03
1994 Jan Van Bavel KUL Het gezin als eenheid: een beeld met barsten. Nieuwe stiefgezinnen als anomalie en uitdaging TVS 1995-03
1996 Inne Van de Ven UA Thuisloosheid of dakloosheid? Is er wat aan de hand? Amerikaanse aanzetten voor een sociologische analyse van thuisloosheid TVS 1996-03
1998 Lesley Hustinx KUL Jongeren en hun vrijwillig engagement: een nieuwe stijl van vrijwilligerswerk TVS 1998-02
2000 Tim Vanhove KUL Huwelijk versus religie? Een exploratief onderzoek naar de huwelijksbeleving van religieus heterogame mormonen TVS 2000-03
2001 Wendy Christiaens UGent Identiteit en de betekenis van overbeweeglijkheid TVS 2001-02
2002 Nadia Fadil KUL Tussen ‘Marokkaanse’ en ‘moslim’. Over de etnische en religieuze identiteit van ‘Marokkaanse’ adolescente meisjes TVS 2002-02
2002 Inge Mestdag VUB Italiaans op mijn bord? Een onderzoek naar de receptie van de Italiaanse keuken in België aan de hand van het maaltijdpatroon (1927-1999) TVS 2002-02
2003 Anne Delarue KUL Het meten van stress: de stress van het meten. De beoordeling van kwaliteit van de arbeid: een confrontatie van methodologische strategieën TVS 2003-04
2004 Jill Adams KUL Genetisch testen: fataliteit of nieuwe verantwoordelijkheid? Kwalitatieve studie naar de houding ten aanzien van pre-dispositietesten voor borstkanker TVS 2004-04
2005 Chris Vluymans UA De combinatie van arbeid en zorg bij moeders met een prematuur kind TVS 2005-04
2007 Mieke Jansen KUL De invloed van micro-economische opportuniteitskosten op de timing van het eerste kind TVS 2007-2
2008 Jannick Demanet UGent Populair of verstoten? Een netwerkanalytische studie naar de sociale kenmerken van pesters in het Vlaamse secundaire onderwijs
2009 Hanno Van Eldik VUB Rolconflict en het tweede kind
2010 Dries Van den   Bosch KUL Van clubhuis naar gironummer? Een   kwantitatief onderzoek naar   nieuwe vormen van   maatschappelijke betrokkenheid   in Vlaanderen
2011 Maya Braeckman UGent Ze zijn zo lief, meneer. Etnische schoolcompositie en de jobsatisfactie van leerkrachten
2012 Koen Van der Bracht UGent Kinderen van God? De rol van generatie, discriminatie en religieuze context voor de religie van migranten in Europa
2013 Susan Lagaert UGent Over educatie en overeducatie: Een kwantitatief onderzoek naar de invloed van scholing en overkwalificatie op depressie en de mediërende effecten van zelfwaardering en aangeleerde effectiviteit
2014 Laura Van den Broeck UGent Zakgeld, echtscheiding en macht van het kind: een ruiltheoretische invalshoek Sociologos 2014-1/2
2015 Pieter Dudal UGent Evolutie van anti-migrantenattitudes in Europa (2002-2012). Welke invloed had de financieel-economische crisis? Sociologos 2015-03
2016 Jasper Dhoore UGent De genderkloof in onderwijsprestaties op een kruispunt met etniciteit en sociaal-economische status: een kwantitatieve benadering
2017 Arnaud Persyn UGent De impact van Europese sociale investeringsstaten op het draagvlak voor de welvaartstaat: een multilevel onderzoek over de individuele percepties betreffende uitkomsten van de welvaartstaat
2018 Dounia Bourabain VUB Alledaagse discriminatie tijdens het winkelen