Wat ‘ben’ ik als ik sociologie gestudeerd heb?

Een opleiding in de sociologie is een brede, polyvalente opleiding die niet gericht is op een bepaald beroep. Sociologen komen inderdaad in een brede waaier van functies terecht. Algemeen gesproken vind je ze vooral in jobs die een maatschappelijke dimensie hebben, waarbij vooral het wetenschappelijk onderzoek, de sector welzijn, gezondheid en cultuur en beleidsvoorbereidende en -evaluerende functies belangrijke sectoren van tewerkstelling zijn. Meer bepaald komen ze terecht in studiediensten (van de overheid, van vakorganisaties, van politieke partijen, van socio-culturele verenigingen, …), in het wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten of andere wetenschappelijke instellingen, in vormings- en onderwijsfuncties (zowel bij de overheid, het bedrijfsleven, als non-profit organisaties) en in de meer ‘sociale’ functies in de bedrijfswereld (zoals in personeelsdiensten, selectiebureau’s, human resources management, …).