Sociologie

Wat is sociologie?

Sociologie is de wetenschap van het sociale, maar daar weet je nog niet veel mee natuurlijk. Sociologie is de wetenschappelijke studie van de maatschappij en haar interne verhoudingen, processen en structuren. Centraal staat het menselijk gedrag en de patronen en mechanismen die zich daar in uiten (maatschappelijke normen, rolpatronen, …). De opdracht van de socioloog is deze regelmatigheden in het sociale leven te beschrijven met behulp van wetenschappelijke methoden en technieken en er een verklaring voor te bieden.

Uiteenlopende onderwerpen vallen binnen het blikveld van de socioloog: het gezin, de arbeidsverhoudingen, de politiek, het onderwijs, de gezondheidszorg, het sociaal beleid, de sociaal-culturele sector en ga zo maar door. Van al deze domeinen tracht de socioloog een gedetailleerde kennis te verkrijgen. Hij of zij heeft aandacht voor de problemen die zich in de samenleving kunnen voordoen en zoekt naar mogelijke oplossingen. Ook maatschappelijke bewegingen en veranderingen worden niet vergeten. Vanuit een visie op de samenleving in haar globaliteit willen sociologen toekomstige ontwikkelingen voorzien, voorbereiden en begeleiden.

Samengevat kan je stellen dat de socioloog tracht de samenleving te kennen, kwantitatief en kwalitatief onderzoek verricht over de samenleving, conceptuele modellen en sociologische theorieën aanreikt ter verklaring, en adviseert over maatschappelijke ontwikkelingen en problemen.