Bestuur

De Verenging voor Sociologie is gestructureerd volgens het systeem Algemene Ledenvergadering—Dagelijks Bestuur, waarbij deze laatste belast is met het dagelijkse beheer van de vereniging (Art. 11).

Samenstelling Dagelijks Bestuur

Het huidige bestuur (2016-2017) wordt voorgezeten door Geert Van Hootegem en Chris Sels en bestaat uit onderstaande leden.

Naam Affiliatie Functie
Bram Spruyt Vrije Universiteit Brussel hoofdredacteur Sociologos
Chris Sels CEVORA co-voorzitter
Daniela Skugor Universiteit Antwerpen  
Dries Van Gasse Universiteit Antwerpen  
Elke Claessens Universiteit Antwerpen  
Els De Waele Universiteit Gent  
Geert Van Hootegem KU Leuven  co-voorzitter
Graziela Dekeyzer KU Leuven  
Karen Van Aerden Vrije Universiteit Brussel  
Kim Bosmans Vrije Universiteit Brussel  
Luc Van Marcke Katho Kortrijk  
Nele Havermans HIVA – KU Leuven secretaris
Sarah Carpentier Université catholique de Louvain  
Sarah Van de Velde Universiteit Antwerpen  
Sofie Vanassche Arteveldehogeschool penningmeester

Statuten

De statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging kan men hier raadplegen.

Jaarverslagen

Ieder jaar stelt het bestuur een jaarverslag op van de activiteiten, financiën, de ledenwerving en ledenlijst, etc. Dit verslag wordt in het voorjaar aan de leden bezorgd, leden kunnen ook de verslagen van vroegere jaren (digitaal) aanvragen.