Vereniging voor Sociologie

VVS_logo_100x100Sinds 1975 is de Vereniging voor Sociologie (VVS) de vakvereniging voor sociologen in Vlaanderen. We bieden een forum aan, behartigen de belangen, en informeren onze leden. Dit doen we via tijdschriften, online media, prijsuitreikingen, en het organiseren van activiteiten.

Wil je lid worden, of heb je een vraag als (toekomstig) student, leerkracht of journalist? Geef ons een seintje!

Sociologos
Sociologie Magazine
Sociodata
tvsgroot
tvsgroot
tvsgroot
Academisch kwartaalblad van de VVS ism. uitgeverij ACCO
Vier maal per jaar populariserende artikels voor & door sociologen
VVS-nieuwsbrief met aankondigingen, vacatures en activiteiten

Aankondigingen

  • Arnaud Persyn (UGent) is de winnaar van de Acco-thesisprijs 2016 van de VVS. Gefeliciteerd!
  • Op 8 juni 2017 gaat aan de VUB de Dag van de Sociologie door. Stuur je abstract in voor 30 maart (meer info).
  • De redactie van Sociologos roept op voor bijdragen aan het themanummer “Creatieve steden en ongelijkheid. Het gebruik van cultuur in stadsontwikkeling” (juni 2018). Voorstellen voor bijdragen welkom tot 30 maart 2017 (meer info).

Sociologen in het nieuws

Recent verschenen

In Zoals het klokje thuis tikt (Luyten, Emmery, & Mechels) maken onderzoekers van Odisee samen met partners een analyse van verschillende vormen van ‘samenhuizen’ van ouders met volwassen kinderen. Sommige vormen van samenhuizen zijn vandaag al wijdverspreid. Andere kunnen in de toekomst misschien een antwoord bieden op vragen die een vergrijzende en zorgzame samenleving ons stelt.
In De Geschoolde Maatschappij (F. Van der Gucht & R. Vanderstraeten) analyseren auteurs de fundamentele kenmerken van onze nieuwe, geschoolde maatschappij. Daaruit blijkt hoe geleidelijk nieuwe scheidslijnen tot stand zijn gekomen, zoals het onderscheid tussen hoog- en laaggeschoolden. Verder brengt de studie voor het eerst de impact van universiteiten op regionale ontwikkeling in kaart en ook de geografische mobiliteit van hoog- en laaggeschoolden, waardoor we van een heuse braindrain kunnen spreken.

Blijf op de hoogte via Facebook, onze mailinglist en Twitter