Nieuwjaarsdrink VVS

De VVS nodigt u op woensdag 28 januari vanaf 19u graag uit voor onze nieuwjaarsdrink, een niet te missen sociologenmeeting die de ideale gelegenheid vormt om op een informele manier kennis te maken met collega’s.

Uiteraard wensen we ook de nodige aandacht te schenken aan de innerlijke mens. Dat doen we met een uitgebreid assortiment kazen, vergezeld van passende bieren en wijnen. Wie graag wil meegenieten van kaas en wijn of kaas en bier, schrijft zich op voorhand in door te mailen naar Djiwo.Weenas@vub.ac.be (uiterste inschrijvingsdatum: 20 januari) en een bijdrage van €12 (VVS-leden) of €15 (niet-leden) te storten op rekeningnummer 979-6249893-91 met mededeling “Nieuwjaarsdrink – uw naam”. Gelieve in uw mail ook aan te geven of u VVS-lid bent.

Plaats van gebeuren is Het Pand‘novicengang’ (1e verdieping), Onderbergen 1, 9000 Gent. Deze locatie is vlot te bereiken met tram 1 of 24 vanuit het station Gent-Sint-Pieters (uitstappen aan de Korenmarkt) of via de parkeerroute naar parking P7 Sint-Michiels. Hopelijk tot dan!

Call voor papers Dag van de Sociologie 27 mei 2015 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Download de Nederlandstalige Call for Papers hier: Call_for_papers_DvdS_2015_SocMag

Download the English Call for Papers here: Call_for_papers_DvdS_2015_SocMag_English (1)

Call voor papers Dag van de Sociologie 27 mei 2015 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Graag nodigen wij u uit een paper in te dienen voor de Dag van de Sociologie, die op woensdag 27 mei 2015 zal plaatsvinden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Dit jaarlijkse congres wordt voor de vijftiende maal georganiseerd door de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) en de Vlaamse Vereniging voor Sociologie (VVS). Op één dag komt een grote diversiteit aan sociologisch onderzoek aan bod. Er zijn 12 thema’s waarvoor u een paper kunt aanmelden. Daarnaast is het mogelijk een paper voor een Open sessie in te dienen. Zie meer informatie in de bijgaande call voor papers. Dit keer is het voor het eerst ook mogelijk papers in het Engels aan te melden. Aanmelden van een paper kan tot 15 februari 2015 via de NSV-website www.nsv-sociologie.nl.

 

Call for papers ‘Dag van de Sociologie’ on May 27, 2015 at the Vrije Universiteit in Amsterdam

We cordially invite you to submit a  paper for the ‘Dag van de Sociologie’ that will take place on Wednesday May 27th 2015 at the Vrije Universiteit in Amsterdam. This yearly event will be organised for the fifteenth time by the Dutch Association of Sociology (NSV) and the Flemish Association of Sociology (VVS). A large variety of sociological research will be presented during one day. Sessions will be arranged in 12 themes (see the call for papers that is attached). It is also possible to submit a paper for an Open Session. For the first time it is possible to submit and present papers in English. Deadline for submitting a paper is February 15, 2015 via de NSV-website www.nsv-sociologie.nl.

We are looking forward to welcome you all in Amsterdam!

On behalf of the organizing committee,

Marjolein Broese van Groenou

================================================================

Prof.dr. M.I. Broese van Groenou
FDL-chair Informal Care in a Changing Society
| Dept of Sociology | VU University, Amsterdam
De Boelelaan 1081, 1081 HV Amsterdam, the Netherlands |

Bezoekadres: Metropolitan, kamer Z5.05 | tel. +31-20-5986898 | email: m.i.broesevangroenou@vu.nl  |

Longitudinal Aging Study Amsterdam:  www.lasa-vu.nl;
NPO project Zorgnetwerken van kwetsbare ouderen: www.fsw.vu.nl/zorgnetwerken

================================================================

Dag van de Sociologie 2015: Call for papers

CALL FOR PAPERS DAG VAN DE SOCIOLOGIE 2015

Op 27 mei 2015 organiseren de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) en de Vlaamse Vereniging voor Sociologie (VVS) voor de vijftiende keer hun jaarlijkse congres: de Dag van de Sociologie. Op één dag komt een grote diversiteit aan sociologisch onderzoek aan bod. De vijftiende Dag van de Sociologie zal plaatsvinden bij de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Het programma bestaat uit paperpresentaties in afzonderlijke thematische sessies (zie hieronder). Het doel is daarbij zowel ervaren als jonge onderzoekers de gelegenheid te bieden hun werk te presenteren aan een brede groep van vakgenoten. Door de compacte opzet van het dagprogramma (drie parallelle papersessies) kunnen ongeveer 120 presentaties worden gegeven. Daarnaast is er een plenaire sessie waarin twee sociologen met elkaar en de zaal in debat gaan over een actueel sociologisch thema. De dag wordt afgesloten met een receptie waar ook de prijzen van de VVS en de NSV zullen worden uitgereikt.

Papervoorstellen (minimaal 250, maximaal 400 woorden) kunnen worden ingediend via de website www.nsv-sociologie.nl. U kunt op dit formulier ook de sessie van uw voorkeur aangeven. Gelieve in uw voorstel aandacht te besteden aan de theorie, methode en (voorlopige) resultaten van het onderzoek. De oproep staat open voor alle sociologische onderwerpen. Papers die niet direct in een thema passen, kunnen worden ingediend in de ‘open sessies’. Omdat er steeds meer buitenlandse collega’s werken op onze afdelingen, wordt de Call dit jaar ook in het Engels uitgezet. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u een voorkeur heeft voor het presenteren in het Engels of het Nederlands. Daar wordt bij het indelen van de papers in sessies rekening mee gehouden.

Een voorstel indienen kan vanaf heden. Sluitingsdatum voor het indienen van voorstellen is 15 februari 2015. De indeling van de sessies wordt via de website bekend gemaakt. De volledige papers worden uiterlijk op 15 mei 2015 verwacht.

Inschrijven voor de Dag van de Sociologie is pas mogelijk na 15 februari 2015. Alle deelnemers (sprekers, sessiecoördinatoren, referenten, overige belangstellenden) dienen zich via de website www.nsv-sociologie.nl. in te schrijven voor deelname aan de Dag van de Sociologie.

Thema’s

1. Sociale ongelijkheid 

2. Cultuur

3. Onderwijs 

4. Arbeid en organisatie

5. Beleid en politiek

6. Burgerschap

7. Gezondheid en zorg

8. Criminaliteit

9. Familie en gezin

10. Migratie

11. Sociale bewegingen

12. Stad & Ruimte

12. Open sessie

VVS-ACTIVITEIT: MIGRATIE IN DE GENTSE RABOTWIJK VOLZET

Deze activiteit is VOLZET. Inschrijven kan helaas niet meer.

In het kader van ’50 jaar migratie naar Gent’ organiseert de Vereniging voor Sociologie een rondleiding over migratie in de Gentse Rabotwijk. Onze gids is Tina de Gendt, historica en auteur van het boek ‘Turkije aan de Leie’. Zij zal ons schetsen hoe het dagelijkse leven in deze voormalige katholieke arbeiderswijk werd beïnvloed door de instroom van nieuwe Gentenaars en de andere talen, gewoontes en religies die ze meebrachten. Tijdens de rondleiding wordt ook de tentoonstelling: ‘Ella: vrouwen, migratie en emancipatie’ bezocht.

Waar en wanneer: 14 oktober 2014 om 18u00, afspraak aan het Nieuw gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 in Gent

De rondleiding duurt anderhalf tot 2 uur.

Bereikbaarheid: vanaf het station Gent-Sint-Pieters ongeveer een kwartier met de tram 4 (richting Gentbrugge Moscou) tot de halte Opgeëistenlaan.

VVS-leden en studenten kunnen gratis deelnemen. Aan niet-VVS-leden wordt gevraagd een bijdrage van 2 euro te betalen op de dag zelf.

Het aantal plaatsen is beperkt, dus graag reserveren door te mailen naar Susan.Lagaert@UGent.be

Voor meer info: Evenement