VVS-ACTIVITEIT: MIGRATIE IN DE GENTSE RABOTWIJK VOLZET

Deze activiteit is VOLZET. Inschrijven kan helaas niet meer.

In het kader van ’50 jaar migratie naar Gent’ organiseert de Vereniging voor Sociologie een rondleiding over migratie in de Gentse Rabotwijk. Onze gids is Tina de Gendt, historica en auteur van het boek ‘Turkije aan de Leie’. Zij zal ons schetsen hoe het dagelijkse leven in deze voormalige katholieke arbeiderswijk werd beïnvloed door de instroom van nieuwe Gentenaars en de andere talen, gewoontes en religies die ze meebrachten. Tijdens de rondleiding wordt ook de tentoonstelling: ‘Ella: vrouwen, migratie en emancipatie’ bezocht.

Waar en wanneer: 14 oktober 2014 om 18u00, afspraak aan het Nieuw gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 in Gent

De rondleiding duurt anderhalf tot 2 uur.

Bereikbaarheid: vanaf het station Gent-Sint-Pieters ongeveer een kwartier met de tram 4 (richting Gentbrugge Moscou) tot de halte Opgeëistenlaan.

VVS-leden en studenten kunnen gratis deelnemen. Aan niet-VVS-leden wordt gevraagd een bijdrage van 2 euro te betalen op de dag zelf.

Het aantal plaatsen is beperkt, dus graag reserveren door te mailen naar Susan.Lagaert@UGent.be

Voor meer info: Evenement

 

Sociologos, het nieuwe Tijdschrift voor Sociologie!

Beginnen… Over Sociologos, het nieuwe Tijdschrift voor Sociologie

De berichten over het einde van het Tijdschrift voor Sociologie waren enigszins voorbarig. Een nieuwe redactieploeg nam het initiatief om het tijdschrift een doorstart te geven. Die ploeg oordeelde dat het tijdschrift te belangrijk is om zomaar te verdwijnen. Het vormt sinds 1981 het uithangbord van de Vlaamse sociologie, publiceert originele onderzoeksbijdragen en beschrijft en analyseert ontwikkelingen in de Vlaamse samenleving. De vraag wordt wel eens opgeworpen of dat nog wel nodig is: een Nederlandstalig tijdschrift, voor en door de Vlaamse sociologengemeenschap. De nieuwe redactieploeg meent dat die nood vandaag nog net zo groot is als in 1981. Sociologen doen onderzoek over de samenleving waarvan ze zelf deel uitmaken. Daardoor verwerven ze inzicht in die samenleving en zijn ze het die samenleving verplicht die kennis te delen. Als sociologen zich opsluiten in academische periodieken die geen band meer hebben met die samenleving, dan verliezen zij – en daardoor ook de sociologische tijdschriften waarin ze publiceren – hun bestaansrecht. Onder de naam Sociologos gaat het Tijdschrift voor Sociologie dus gewoon door. In essentie verandert er niets. De nieuwe ploeg wil een academisch tijdschrift blijven maken. Dat betekent dat we kiezen voor een tijdschrift dat functioneert op basis van een systeem met referees. We zullen ook actief kopij werven: mensen van wie de redactie oordeelt dat ze een potentieel waardevolle bijdrage kunnen schrijven, zullen gevraagd worden dat te doen. Er is immers te veel boeiend sociologisch onderzoek dat begraven wordt, hetzij in rapporten aan opdrachtgevers, hetzij in zeer gespecialiseerde internationale tijdschriften die enkel binnen de specifieke gemeenschap van de desbetreffende deeldiscipline worden gelezen. Sociologos moet een beeld geven van wat sociologen in Vlaanderen bezighoudt. Sociologos moet interessant zijn voor de bredere sociologische gemeenschap: sociologen in de universiteiten, sociologen die in hogescholen werken, in het beleid of in sectoren waar ze nog maar (heel) weinig met hun vakgebied in contact komen. Sociologos moet er voor al die groepen zijn. De sleutelwoorden zijn dan ook leesbaarheid en relevantie. De standaard die we hanteren is: kan de auteur zijn of haar verhaal zo brengen dat het niet alleen de kennis van de vakspecialisten, maar ook die van de geïnteresseerde socioloog, wat ook zijn of haar professionele status is, verrijkt? Sociologos moet het forum zijn waar kwesties aan bod komen die de brede sociologische gemeenschap aanbelangen. Dat kunnen kwesties van specifiek sociologische aard zijn, ontwikkelingen in de academische of de beleidsgemeenschap, maar ook maatschappelijke kwesties die voor sociologen relevant zijn. Dat heeft niet alleen implicaties voor de stijl, maar ook voor de format. Wat de stijl betreft, willen we auteurs uitdagen: we willen hen vragen hun verhaal zo te brengen dat mensen het ook willen en kunnen lezen. Uiteraard houden we nauwgezet in het oog of wat wordt beweerd ook methodologisch klopt, maar er is een punt waarop methodologische fijnslijperij ten koste gaat van de toegankelijkheid van de tekst. Wat de format betreft, zien we een tijdschrift waarin de lezer verschillende soorten bijdragen kan verwachten. Elk nummer bestaat minstens uit een drietal bijdragen uit deze vier categorieën:

 • onderzoekspapers: gebaseerd op origineel onderzoek, relevant voor het brede veld van de sociologen. Dat kunnen ook methodologische of theoretische bijdragen zijn, die een verbreding van de wetenschappelijke kennis in het domein van de sociale wetenschappen tot doel hebben;
 • beleidsgerichte papers: gebaseerd op beleidsonderzoek, interessant voor het brede veld van de sociologen;
 • overzichtsartikelen: bijdragen die een overzicht bieden van de stand van zaken, van ontwikkelingen of trends in bepaalde domeinen van de sociologie;
 • con-tekst: diepgravende interviews met invloedrijke sociologen uit binnen- en buitenland.

Het tijdschrift wordt aangevuld met een aantal bijdragen uit de volgende categorieën:

 • onderzoeksnota’s: kortere artikelen over opmerkelijk nieuw onderzoek of over nieuwe theoretische of methodologische ontwikkelingen (in de sociologie of in voor sociologen relevante disciplines);
 • essays: een reflectie vanuit sociologisch perspectief of voortbouwend op sociologische inzichten;
 • boekbesprekingen: reviews van recente uitgaven of heruitgaven van klassieke wetenschappelijke boeken in het domein van de sociale wetenschappen;
 • korte samenvattingen van nieuwe doctoraten in de sociologie, verdedigd aan de Vlaamse universiteiten;
 • discussies: twee of drie mensen worden uitgenodigd een standpunt in te nemen ten aanzien van voor het brede veld van sociologen belangrijke ontwikkelingen of gebeurtenissen;
 • reacties op in het tijdschrift gepubliceerde bijdragen;
 • sociologen over een actueel maatschappelijk thema: korte bijdragen waarin een socioloog specifiek sociologische duiding geeft.

Het Tijdschrift voor Sociologie gaat dus gewoon door, onder een nieuwe naam – Sociologos. Tijdschrift voor Sociologie – en met een nieuwe lay-out. Het is dus toch een beetje een nieuw begin.

Schrijf je in voor de Dag van de Sociologie 2014!

Op woensdag 28 mei 2014 organiseren de Vlaamse Vereniging voor Sociologie en de Nederlandse Sociologische Vereniging opnieuw de hoogmis bij uitstek voor sociologen der Lage Landen. Gastheer dit jaar is het Departement Sociologie van de Universiteit Antwerpen. Doorheen de dag worden er 130+ presentaties gegeven binnen 17 thematische sessies.

Tot 15 mei kan je je inschrijven via www.dagvandesociologie2014.be

PROGRAMMA

09.00 – 09.30 Onthaal met koffie
09.30 – 10.15 Verwelkoming plenaire sessie Mark Elchardus
10.30 – 12.00 Sessie 1
12.00 – 13.00 Eten/pauze (broodjeslunch inbegrepen)
13.00 – 14.30 Sessie 2
14.30 – 15.00 Pauze/koffie
15.00 – 16.30 Sessie 3
16.30 – 18.00 Pauze/eten
18.00 – 19.30 PSW Lecture/keynote Frank Furedi – Authority and Society: A perpetual dilemma
19.30 – 20.30 Afsluitende receptie

KOSTPRIJS

studenten – gratis
standaard inschrijvingsgeld: €95
leden VVS/NSV: €75

De flyer kan je hier downloaden: Uitnodiging_DvdS_DEF.pdf (300 downloads)

NIEUW NUMMER TIJDSCHRIFT VOOR SOCIOLOGIE (en meteen, helaas, ook het allerlaatste)

Binnenkort verschijnt het laatste nummer van het Tijdschrift voor Sociologie. Het is een themanummer geworden rond cultuursociologie onder redactie van Henk Roose en Koen van Eijck, met bijdragen van onder andere Dick Houtman, Koen Abts, Hidde Bekhuis,Susan Lagaert, Kobe De Keere,Rudi Laermans, Alex van Venrooij, Gert Keunen, Michael Berghman, Margriet van Hek, Jef Vlegels.

Veel leesplezier!

Nieuwjaarsreceptie 2014

De Vereniging voor Sociologie nodigt iedereen met een hart voor sociologie uit op donderdag 23 januari 2014 om 19u voor de nieuwjaardrink, een niet te missen sociologenmeeting die de ideale gelegenheid vormt om op een informele manier kennis te maken met collega’s.

Uiteraard wensen we ook de nodige aandacht te schenken aan de innerlijke mens. Dat doen we met een uitgebreid assortiment kazen, vergezeld van passende bieren en wijnen. Wie graag wil meegenieten van kaas en wijn of kaas en bier, schrijft zich op voorhand in door te mailen naar Djiwo.Weenas@vub.ac.be (uiterste inschrijvingsdatum: 17 januari) en een bijdrage van €12 (VVS-leden) of €15 (niet-leden) te storten op rekeningnummer 979-6249893-91 met mededeling “Nieuwjaarsdrink – uw naam”. Gelieve in uw mail ook aan te geven of u VVS-lid bent.

Plaats van gebeuren is Het Pand, ‘novicengang’ (1e verdieping), Onderbergen 1, 9000 Gent. Deze locatie is vlot te bereiken met tram 1 of 24 vanuit het station Gent-Sint-Pieters (uitstappen aan de Korenmarkt) of via de parkeerroute naar parking P7 Sint-Michiels. Hopelijk tot dan!