Sociologos

TvS-cover.jpgSinds 1981 vormt het Tijdschrift voor Sociologie het uithangbord van de Vlaamse sociologie, en publiceert het originele onderzoeksbijdragen en beschrijft en analyseert ontwikkelingen in de Vlaamse samenleving. In 2013 heeft het TvS onder de naam Sociologos en met een vernieuwde redactieploeg een doorstart gemaakt.

Voor de redactieploeg en de Vereniging voor Sociologie is zulke een eigen tijdschrift even relevant vandaag als bij de Sociologos 2015/3 coverstart in 1981. Er is immers te veel boeiend sociologisch onderzoek dat begraven wordt, hetzij in rapporten aan opdrachtgevers, hetzij in zeer gespecialiseerde, Engelstalige en internationale tijdschriften.

Sociologos moet een beeld geven van wat sociologen in Vlaanderen bezighoudt. Het tijdschrift wil interessant zijn voor de bredere sociologische gemeenschap: sociologen in de universiteiten, sociologen die in hogescholen werken, in het beleid of in sectoren waar ze nog maar weinig met hun vakgebied in contact komen.

Het tijdschrift bevat dan ook verschillende soorten bijdragen: onderzoeks- en beleidsgerichte papers, overzichtsartikelen en “con-tekst”: diepgravende interviews met invloedrijke sociologen uit binnen- en buitenland. Dit wordt aangevuld met korte onderzoeksnota’s, essays, boekbesprekingen, etc.

Het tijdschrift wordt uitgegeven i.s.m. uitgeverij ACCO en verschijnt vier keer per jaar. Meer info vindt u op sociologos.be.