Sociologos

TvS-cover.jpgSinds 1980/81 vormt het Tijdschrift voor Sociologie het uithangbord van de Vlaamse sociologie, en publiceert het originele onderzoeksbijdragen en beschrijft en analyseert ontwikkelingen in de Vlaamse samenleving. In 2013/14 heeft het TvS onder de naam Sociologos en met een vernieuwde redactieploeg een doorstart gemaakt.

Voor de redactieploeg en de Vereniging voor Sociologie is zulk een eigen tijdschrift even relevant vandaag als bij de Sociologos 2015/3 coverstart in 1980. Er is immers te veel boeiend sociologisch onderzoek dat begraven wordt, hetzij in rapporten aan opdrachtgevers, hetzij in zeer gespecialiseerde, Engelstalige en internationale tijdschriften.

Sociologos moet een beeld geven van wat sociologen in Vlaanderen bezighoudt. Het tijdschrift wil interessant zijn voor de bredere sociologische gemeenschap: sociologen in de universiteiten, sociologen die in hogescholen werken, in het beleid of in sectoren waar ze nog maar weinig met hun vakgebied in contact komen.

Het tijdschrift bevat dan ook verschillende soorten bijdragen: onderzoeks- en beleidsgerichte papers, overzichtsartikelen en “con-tekst”: diepgravende interviews met invloedrijke sociologen uit binnen- en buitenland. Dit wordt aangevuld met korte onderzoeksnota’s, essays, boekbesprekingen, etc.

Het tijdschrift wordt uitgegeven i.s.m. uitgeverij ACCO en verschijnt vier keer per jaar. Het tijdschrift is opgenomen in het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand (VABB) voor de Sociale en Humane Wetenschappen als tijdschrift met peer review.

Online

De Sociologos-website ondergaat momenteel een grondige opfrissingsbeurt. Eens operationeel, zal het mogelijk zijn om de bijdragen in full text te raadplegen.

In de tussentijd kunt u hier de inhoudsopgave van het actuele nummer raadplegen:
Sociologos 2019 Vol 40 Nr 1.

Inzendingen en auteursrichtlijnen

Bijdragen voor Sociologos zijn welkom via onderstaand adres. Inzendingen worden verwacht te voldoen aan de auteursrichtlijnen. Voor het opmaken van de inzending kan u gebruik maken van het Word-sjabloon.

Redactie

Hoofdredacteur: Matthias Bunneghem (KU Leuven, Universiteit Antwerpen).

Redactie: Jan Claeys (Odisee), Kobe De Keere (Universiteit van Amsterdam), Willem De Koster (Erasmus Universiteit Rotterdam), Nadja Doerflinger (KU Leuven), John Lievens (Universiteit Gent), Gert Meyers (KU Leuven), Inge Pasteels (Universiteit Antwerpen), Tim Reeskens (Tilburg University), Henk Roose (Universiteit Gent), Elias Storms (Universiteit Antwerpen), Patrick Stouthuysen (Vrije Universiteit Brussel), Sofie Vanassche (Artevelde Hogeschool), Dieter Vandebroeck (Vrije Universiteit Brussel), Sarah Van de Velde (Universiteit Antwerpen), Luc Vanmarcke (Vives Kortrijk), Djiwo Weenas (Vrije Universiteit Brussel), Walter Weyns (Universiteit Antwerpen).

Contactinfo redactie

Redactiesecretariaat Sociologos, p/a Matthias Bunneghem
Molenveldsteeg 8/5, 1082 Brussel
E-mail: sociologos@sociologie.be