Over de Vereniging voor Sociologie

Sinds 1975 heeft de Vereniging voor Sociologie (VVS) als voornaamste doel sociologen in Vlaanderen te verenigen en hen een forum te verlenen om ideeën uit te wisselen, …

De VVS neemt actief deel aan het  publieke debat. Door het regelmatig organiseren van lezingen, debatten en congressen geeft de VVS sociologen in Vlaanderen een stem. Het informeren van haar leden over onderwerpen en activiteiten die sociologen kunnen aanbelangen is een andere pijler. Zo staat de VVS in samenwerking met de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) elk jaar in voor de organisatie van de Dag van de Sociologie.

Om een vlotte informatiedoorstroming naar de leden te garanderen en de sociologie ook voor andere geïnteresseerden zichtbaar te maken, onderhoudt de VVS de website Sociologie.be, met daaraan gekoppeld de nieuwsbrief Sociodata, een Facebook-pagina en Twitter-account.

De VVS biedt haar leden daarenboven tal van voordelen. Alle leden ontvangen gratis de tijdschriften Sociologos en Sociologie Magazine. Zij hebben ook gratis of tegen verminderd tarief toegang tot de activiteiten die de VVS (mee) organiseert. De Vereniging voor Sociologie vertegenwoordigt ook haar leden op het internationale forum via haar lidmaatschap van de International Sociological Association en de European Sociological Association.

Het lidmaatschap van de Vereniging voor Sociologie staat open voor al wie een universitair diploma in de Sociologie of een equivalent diploma heeft. Studenten in de sociologie kunnen aansluiten als aspirant-leden.

Geef ons een seintje als u vragen heeft of inlichtingen wenst over de Vereniging voor Sociologie.