Oproep inzendingen Acco Thesisprijs 2017

Sinds 1987 reikt de Vereniging voor Sociologie, in samenwerking met Uitgeverij Acco, jaarlijks een prijs uit voor het beste artikel, geschreven op basis van een in het afgelopen academiejaar verdedigde eindverhandeling Sociologie.

De auteur van het gekozen artikel wordt laureaat voor dat jaar, en ontvangt daarvoor een geldprijs van €500 en een jaar lidmaatschap van de VVS, met inbegrip van een abonnement op Sociologos. De prijs wordt uitgereikt op de jaarlijkse VVS-nieuwjaarsreceptie in januari en het bekroonde artikel zelf wordt vervolgens gepubliceerd in Sociologos.

U kan online het overzicht vinden van de vorige laureaten, en een verslag van de editie 2015 en de editie 2016.

De jury van de Acco Thesisprijs 2017 wordt voorgezeten door prof. em. Jaak Billiet (KU Leuven) en bestaat uit één jurylid per departement Sociologie in Vlaanderen (UGent, UAntwerpen, VUB en KU Leuven).

Studenten die een masterthesis hebben ingediend in het academiejaar 2016-2017 (incl. 2de zit) komen in aanmerking voor de thesisprijs.

De inzending is een vlot leesbaar wetenschappelijk artikel met een omvang van 7000 à 8000 woorden. De concrete auteursrichtlijnen en een template voor het artikel vindt u op sociologos.be. Indien een herwerking van het winnende artikel wordt gevraagd, is de prijsuitreiking gebonden aan deze herwerking.

Wij nodigen u dan ook graag uit om aan deze wedstrijd deel te nemen. Ook de niet bekroonde artikels komen trouwens in aanmerking voor publicatie in Sociologos, indien ze aan de kwaliteitseisen voldoen.

U kunt uw inzending tot en met 31 oktober 2017 doorsturen naar info@sociologie.be met “Inzending Accoprijs” als titel en in bijlage het artikel in tweevoud als Word-bestand (opgemaakt via de Sociologos-template). Een versie van de inzending bevat uw naam en contactgegevens, de andere versie is geanonimiseerd. Op iedere inzending volgt een ontvangstbevestiging.

We hopen van u een bijdrage te mogen ontvangen,

 

Jaak Billiet, juryvoorzitter Acco Thesisprijs 2017

Geert Van Hootegem & Chris Sels, covoorzitters VVS