Categorie archief: Geen categorie

Dounia Bourabain winnaar Acco-thesisprijs 2017 van de VVS

Sinds 1987 reikt de Vereniging voor Sociologie, in samenwerking met Uitgeverij Acco, jaarlijks een prijs uit voor het beste artikel, geschreven op basis van een in het afgelopen academiejaar verdedigde eindverhandeling in een opleiding Sociologie.

De auteur van het beste artikel wordt laureaat en ontvangt daarvoor een geldprijs van €500 en een gratis lidmaatschap van de VVS. Het bekroonde artikel wordt, eventueel na herwerking, in Sociologos gepubliceerd.

Tijdens haar nieuwjaarsreceptie op 23 januari 2018 reikte de VVS de thesisprijs uit voor het academiejaar 2016-2017.

Inzendingen

In totaal werden negen inzendingen ontvangen vanuit alle MA-opleidingen sociologie, een uitzonderlijk succesvol jaar voor de thesisprijs:

 • Peer pressure in het secundair onderwijs: een kwalitatieve studie aan de hand van focusgroepen (Amy De Blende, UGent)
 • Alledaagse discriminatie tijdens het winkelen (Dounia Bourabain, VUB)
 • Jongeren en de vakbond: de uitdagingen van lidmaatschap. Motieven van jongeren en de verlaagde lidmaatschapsbijdrage als manier om jonge werknemers aan te trekken (Sam Delespaul, KU Leuven)
 • Identiteits- en grensprocessen bij Vlaamse moslimjongeren (Imane Kostet, UAntwerpen)
 • What’s told in the EWC stays in the EWC. Confidentialiteit in Europese ondernemingsraden: een casestudie naar de ervaringen van werknemersvertegenwoordigers (Lise Meylemans, KU Leuven)
 • SES en spijbelgedrag: de school doet ertoe! De invloed van SES op spijbelgedrag volgens de sociaaleconomische schoolsamenstelling (Lennart Van Eycken, UGent)
 • Same Difference. Gegenderde politieke socialisatieprocessen in adolescentie. Een Multi Group Structural Equations Analysis van de invloed van ouders op gegenderde politieke socialisatieprocessen tijdens adolescentie (Sjifra de Leeuw, KU Leuven)
 • Vleesconsumptie en vegafobie. Een exploratie van de sociale kenmerken van vleeseters, vegafoben, en hun omgeving (Els Van Doorslaer, UAntwerpen)
 • Lost in Modernization: Welvaartsstaatkritiek en maatschappelijk onbehagen bij de verliezers van de modernisering (Arno Van Hootegem, KU Leuven)

Jury en selectie

De negen ingezonden artikels werden blind gereviewd door vier juryleden, elk afkomstig uit één van de Vlaamse universiteiten met een masteropleiding in de sociologie:

 • Matthias Bunneghem (KU Leuven)
 • Melissa Ceuterick (UGent)
 • Sascha Spikic (UAntwerpen)
 • Filip Van Droogenbroeck (VUB)

Het review- en juryproces werd gecoördineerd door juryvoorzitter Jaak Billiet (KU Leuven).

Op basis van de individuele evaluaties en het overleg op het juryberaad, besliste de jury unaniem dat Dounia Bourabain winnaar wordt van de ACCO-prijs 2017 met het artikel “Alledaagse discriminatie tijdens het winkelen“. Het artikel verschijnt in één van de komende nummers van Sociologos.

De VVS feliciteert Dounia Bourabain met het winnen van de thesisprijs, evenals de overige sterke kandidaten deze omvangrijke editie. Bedankt aan de juryleden voor hun nauwgezet lees- en beoordelingswerk.

Oproep inzendingen Acco Thesisprijs 2017

Sinds 1987 reikt de Vereniging voor Sociologie, in samenwerking met Uitgeverij Acco, jaarlijks een prijs uit voor het beste artikel, geschreven op basis van een in het afgelopen academiejaar verdedigde eindverhandeling Sociologie.

De auteur van het gekozen artikel wordt laureaat voor dat jaar, en ontvangt daarvoor een geldprijs van €500 en een jaar lidmaatschap van de VVS, met inbegrip van een abonnement op Sociologos. De prijs wordt uitgereikt op de jaarlijkse VVS-nieuwjaarsreceptie in januari en het bekroonde artikel zelf wordt vervolgens gepubliceerd in Sociologos.

U kan online het overzicht vinden van de vorige laureaten, en een verslag van de editie 2015 en de editie 2016.

De jury van de Acco Thesisprijs 2017 wordt voorgezeten door prof. em. Jaak Billiet (KU Leuven) en bestaat uit één jurylid per departement Sociologie in Vlaanderen (UGent, UAntwerpen, VUB en KU Leuven).

Studenten die een masterthesis hebben ingediend in het academiejaar 2016-2017 (incl. 2de zit) komen in aanmerking voor de thesisprijs.

De inzending is een vlot leesbaar wetenschappelijk artikel met een omvang van 7000 à 8000 woorden. De concrete auteursrichtlijnen en een template voor het artikel vindt u op sociologos.be. Indien een herwerking van het winnende artikel wordt gevraagd, is de prijsuitreiking gebonden aan deze herwerking.

Wij nodigen u dan ook graag uit om aan deze wedstrijd deel te nemen. Ook de niet bekroonde artikels komen trouwens in aanmerking voor publicatie in Sociologos, indien ze aan de kwaliteitseisen voldoen.

U kunt uw inzending tot en met 31 oktober 2017 doorsturen naar info@sociologie.be met “Inzending Accoprijs” als titel en in bijlage het artikel in tweevoud als Word-bestand (opgemaakt via de Sociologos-template). Een versie van de inzending bevat uw naam en contactgegevens, de andere versie is geanonimiseerd. Op iedere inzending volgt een ontvangstbevestiging.

We hopen van u een bijdrage te mogen ontvangen,

 

Jaak Billiet, juryvoorzitter Acco Thesisprijs 2017

Geert Van Hootegem & Chris Sels, covoorzitters VVS

Oproep kandidaatstelling hoofdredacteur Sociologos

De redactieraad van Sociologos. Tijdschrift voor Sociologie is op zoek naar een nieuwe hoofredacteur voor de periode 2018-2019.

Taken

 • Werven van manuscripten voor het tijdschrift.
 • Begeleiden van het reviewproces van ingezonden manuscripten.
 • Schrijven van het editoriaal van de nummers.
 • Voorzitten van de redactieraad.
 • Aanstellen en aansturen van een redactiesecretaris.

Voorwaarden

 • Kandidaten zijn lid van de Vereniging voor Sociologie op het moment van aanstelling als hoofdredacteur.
 • Kandidaten zijn verbonden aan een Vlaamse/Belgische academische instelling of instelling voor het hoger onderwijs. We zijn op zoek naar kandidaten die een vaste positie hebben tijdens de periode van het hoofdredacteurschap.
 • Kandidaten beschikken over een doctoraat (of gelijkwaardig door ervaring).

Kandideren

 • Kandidaten dienen hun kandidatuur te sturen naar tvs@vub.ac.be uiterlijk op 1/9/2017.
 • De kandidatuur bestaat uit een kort CV en een korte motivatiebrief (1p.).

Context

Sociologos. Tijdschrift voor Sociologie is sinds 2013 de doorstart van het in 1981 opgerichte Tijdschrift voor Sociologie en poogt het uithangbord van de Vlaamse sociologie te blijven. Sociologos publiceert nieuwe bijdragen, gebaseerd op empirisch en beleidsonderzoek. Het biedt plaats aan overzichtsartikelen waarin een stand van zaken wordt gegeven met betrekking tot specifieke sociologische thema’s of deeldisciplines, alsook aan sociologische essays en boekbesprekingen.

Het tijdschrift is opgenomen in het VABB (Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand) van peer-reviewde tijdschriften voor sociale en humane wetenschappen. Sociologos wordt uitgegeven door Acco.

Momenteel wordt hard gewerkt aan een nieuwe website waarop de manuscripten gepubliceerd in Sociologos met twee nummers vertraging volledig open access ter beschikbaar zullen worden gesteld. Deze website zal afgewerkt zijn tegen ten laatste oktober 2017.

Sociologos heeft op dit moment voldoende artikels in de portefeuille voor het maartnummer van 2018. Het juni-nummer van 2018 wordt een themanummer rond Creatieve steden en ongelijkheid (gasthoofdredacteuren Kobe De Keere en Eva Swyngedouw). Op basis van een open call werden een aantal bijdragen geselecteerd waarvan de volledige versie verwacht wordt tegen 31 augustus2017.

Samengevat is het hoofdredacteurschap van Sociologos een bijzonder boeiende bezigheid.