Sociologos

TvS-cover.jpgSinds 1980/81 vormt het Tijdschrift voor Sociologie het uithangbord van de Vlaamse sociologie, en publiceert het originele onderzoeksbijdragen en beschrijft en analyseert ontwikkelingen in de Vlaamse samenleving. In 2013/14 heeft het TvS onder de naam Sociologos en met een vernieuwde redactieploeg een doorstart gemaakt.

Voor de redactieploeg en de Vereniging voor Sociologie is zulk een eigen tijdschrift even relevant vandaag als bij de Sociologos 2015/3 coverstart in 1980. Er is immers te veel boeiend sociologisch onderzoek dat begraven wordt, hetzij in rapporten aan opdrachtgevers, hetzij in zeer gespecialiseerde, Engelstalige en internationale tijdschriften.

Sociologos moet een beeld geven van wat sociologen in Vlaanderen bezighoudt. Het tijdschrift wil interessant zijn voor de bredere sociologische gemeenschap: sociologen in de universiteiten, sociologen die in hogescholen werken, in het beleid of in sectoren waar ze nog maar weinig met hun vakgebied in contact komen.

Het tijdschrift bevat dan ook verschillende soorten bijdragen: onderzoeks- en beleidsgerichte papers, overzichtsartikelen en “con-tekst”: diepgravende interviews met invloedrijke sociologen uit binnen- en buitenland. Dit wordt aangevuld met korte onderzoeksnota’s, essays, boekbesprekingen, etc.

Het tijdschrift wordt uitgegeven i.s.m. uitgeverij ACCO en verschijnt vier keer per jaar. Het tijdschrift is opgenomen in het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand (VABB) voor de Sociale en Humane Wetenschappen als tijdschrift met peer review.

Online

Sociologos onderging in 2020 andermaal een gedaanteverwisseling, en vervelde in samenwerking met Sociologie tot een nieuw online open access tijdschrift: Tijdschrift Sociologie.

Archief

Het volledige archief van Tijdschrift voor Sociologie en Sociologos werd gedigitaliseerd door de universiteitsbibliotheek van KU Leuven. Dit archief is vrij toegankelijk via deze Teneo portaalpagina.

Vindt u daar toch niet wat u zoekt? Of heeft u een specifieke vraag voor de voormalige redactie, dan kan u contact opnemen met Matthias Bunneghem via e-mail: sociologos@sociologie.be