Jasper Dhoore winnaar ACCO-thesisprijs 2015 van de VVS

image_largeSinds 1987 reikt de Vereniging voor Sociologie, in samenwerking met Uitgeverij ACCO, jaarlijks een prijs uit voor het beste artikel, geschreven op basis van een in het afgelopen academiejaar verdedigde eindverhandeling in een opleiding Sociologie.

De auteur van het beste artikel wordt laureaat en ontvangt daarvoor een geldprijs van €500 en een gratis lidmaatschap van de VVS. Het bekroonde artikel wordt, eventueel na herwerking, in Sociologos gepubliceerd.

Tijdens haar nieuwjaarsreceptie op 21 januari 2016 reikte de VVS de thesisprijs uit voor het academiejaar 2014-2015.

Inzendingen

In totaal werden vier inzendingen ontvangen:

  • “Men want to taste the fresh ones, the young and undefiled.” Minor female sex workers’ agency in entering prostitution, coping with health problems and accessing health care services. Evidence from Zanzibar and Morogoro (Hannelore Van Bavel, UGent)
  • Masculiniteit in de media. Beoordelingen van stoere en metroseksuele masculiniteit (Joep Harmsen, KULeuven)
  • De genderkloof in onderwijsprestaties op een kruispunt met etniciteit en sociaal-economische status: een kwantitatieve benadering (Jasper Dhoore, UGent)
  • Overkwalificatie: hoogopgeleid, hoge verwachtingen? – een kwalitatief onderzoek naar de impact van overkwalificatie op de sociale stresservaringen van jonge hooggeschoolde werknemers (Matthias Van Hulle, VUB)

Jury en selectie

De vier ingezonden artikels werden blind gereviewd door vier juryleden, elk afkomstig uit een van de Vlaamse Universiteiten met een masteropleiding in de sociologie:

  • Sofie Vanassche (K.U.Leuven)
  • Ilse Laurijssen (V.U.B.)
  • Elias Storms (Universiteit Antwerpen)
  • Wendelien Vantieghem (Universiteit Gent)

Het reviewproces werd opgevolgd door Jessy Siongers (Universiteit Gent) die als voorzitter van de jury fungeerde.

Op basis van de individuele evaluaties en het overleg op het juryberaad, besliste de jury unaniem dat Jasper Dhoore, UGent winnaar wordt van de ACCO-prijs 2015 met het artikel “De genderkloof in onderwijsprestaties op een kruispunt met etniciteit en sociaal-economische status: een kwantitatieve benadering“.

Sociaal-economische genderkloof

Vertrekpunt van Jaspers artikel vormt de alomgekende genderkloof in onderwijsprestaties. Ondanks diverse pogingen om genderongelijkheid aan te pakken, presteren vandaag in Vlaanderen jongens nog steeds heel wat slechter dan meisjes op heel wat onderwijsindicatoren. Reeds heel wat studies ginden in op deze genderkloof. Waar echter weinig over gekend is, is de vorm die de genderkloof aanneemt indien gender in combinatie met andere determinanten van ongelijkheid voorkomt, zoals etniciteit en sociaal-economische status (SES).

In zijn thesisartikel gaat Jasper Dhoore aan de hand van een kwantitatieve studie bij 9650 studenten in het derde en vijfde middelbaar na of de gestelde genderkloof in onderwijsprestaties varieert naargelang de etnische en sociaal – economische achtergrondkenmerken van leerlingen. Zijn multilevel analyses tonen aan dat de genderkloof niet varieert naargelang de etniciteit van leerlingen, maar wel naar de sociaal-economische achtergrond van leerlingen. Opvallend en verrassend is dat deze genderkloof groter blijkt bij leerlingen van een hogere sociale klasse dan bij leerlingen uit lagere sociaal-economische milieus.

De jury geeft aan dat het een belangrijk onderzoek voor de Vlaamse context betreft. De intersectionale uitwerking gebeurde tot nu toe immers vooral in kwalitatief onderzoek. De paper getuigt volgens de juryleden van een goed begrip van statistische analyses, en de auteur bewijst dat hij goed kan omgaan met de complexiteit van het geheel. De paper is vlot geschreven en duidelijk gestructureerd. Er wordt een mooie insteek gebruikt en een goed overzicht gegeven van de verschillende onderzoeksdomeinen.