Dounia Bourabain winnaar Acco-thesisprijs 2017 van de VVS

Sinds 1987 reikt de Vereniging voor Sociologie, in samenwerking met Uitgeverij Acco, jaarlijks een prijs uit voor het beste artikel, geschreven op basis van een in het afgelopen academiejaar verdedigde eindverhandeling in een opleiding Sociologie.

De auteur van het beste artikel wordt laureaat en ontvangt daarvoor een geldprijs van €500 en een gratis lidmaatschap van de VVS. Het bekroonde artikel wordt, eventueel na herwerking, in Sociologos gepubliceerd.

Tijdens haar nieuwjaarsreceptie op 23 januari 2018 reikte de VVS de thesisprijs uit voor het academiejaar 2016-2017.

Inzendingen

In totaal werden negen inzendingen ontvangen vanuit alle MA-opleidingen sociologie, een uitzonderlijk succesvol jaar voor de thesisprijs:

 • Peer pressure in het secundair onderwijs: een kwalitatieve studie aan de hand van focusgroepen (Amy De Blende, UGent)
 • Alledaagse discriminatie tijdens het winkelen (Dounia Bourabain, VUB)
 • Jongeren en de vakbond: de uitdagingen van lidmaatschap. Motieven van jongeren en de verlaagde lidmaatschapsbijdrage als manier om jonge werknemers aan te trekken (Sam Delespaul, KU Leuven)
 • Identiteits- en grensprocessen bij Vlaamse moslimjongeren (Imane Kostet, UAntwerpen)
 • What’s told in the EWC stays in the EWC. Confidentialiteit in Europese ondernemingsraden: een casestudie naar de ervaringen van werknemersvertegenwoordigers (Lise Meylemans, KU Leuven)
 • SES en spijbelgedrag: de school doet ertoe! De invloed van SES op spijbelgedrag volgens de sociaaleconomische schoolsamenstelling (Lennart Van Eycken, UGent)
 • Same Difference. Gegenderde politieke socialisatieprocessen in adolescentie. Een Multi Group Structural Equations Analysis van de invloed van ouders op gegenderde politieke socialisatieprocessen tijdens adolescentie (Sjifra de Leeuw, KU Leuven)
 • Vleesconsumptie en vegafobie. Een exploratie van de sociale kenmerken van vleeseters, vegafoben, en hun omgeving (Els Van Doorslaer, UAntwerpen)
 • Lost in Modernization: Welvaartsstaatkritiek en maatschappelijk onbehagen bij de verliezers van de modernisering (Arno Van Hootegem, KU Leuven)

Jury en selectie

De negen ingezonden artikels werden blind gereviewd door vier juryleden, elk afkomstig uit één van de Vlaamse universiteiten met een masteropleiding in de sociologie:

 • Matthias Bunneghem (KU Leuven)
 • Melissa Ceuterick (UGent)
 • Sascha Spikic (UAntwerpen)
 • Filip Van Droogenbroeck (VUB)

Het review- en juryproces werd gecoördineerd door juryvoorzitter Jaak Billiet (KU Leuven).

Op basis van de individuele evaluaties en het overleg op het juryberaad, besliste de jury unaniem dat Dounia Bourabain winnaar wordt van de ACCO-prijs 2017 met het artikel “Alledaagse discriminatie tijdens het winkelen“. Het artikel verschijnt in één van de komende nummers van Sociologos.

De VVS feliciteert Dounia Bourabain met het winnen van de thesisprijs, evenals de overige sterke kandidaten deze omvangrijke editie. Bedankt aan de juryleden voor hun nauwgezet lees- en beoordelingswerk.