Auteursarchief: Maarten Hermans

Inspirational afternoon “Datavisualisation in Sociology and Social Sciences”

On Tuesday, December 12th, the VVS and NSV are organizing an inspirational afternoon on data visualization in sociology and social sciences.

Intrigued by the finding that Sociology is lagging a bit behind concerning (new) methods for data exploration and visualization, and with the financial support of the ISA, we invite you all to join us for a peak across the disciplinary borders.

First published (Sewell, 1920) statistical path diagram, visualised using guinea pigs

With two speakers at the focal point of innovation in data exploration, visualization and presentation and a “bring-your-own-data” workshop, we hope to offer members and those interested an inspiring afternoon program.

Program

In the afternoon program we combine a workshop and two interventions with discussion:

 • Lecture by Paul Girard (Science Po médialab): “Studying and exploring digital traces through datascapes – the interdisciplinary experience at Science Po médialab
 • Lecture by Jan Aerts (Data Analysis Group, KU Leuven): “Insights from big data – tackling size and complexity
 • Bring-your-own-data workshop by Maarten Lambrechts (datajournalist, ex-De Tijd): “Effective science communication in practice: what can Sociology learn from data journalism?”

Speakers’ bio

Paul Girard
Maarten Lambrechts
Jan Aerts


Paul Girard (website, @paulanomalie) is specialized in driving collaborative projects between social and technical research domains. As digital manager at the Science Po médialab he researches and develops — within a team of sociologists, philosophers of science, engineers and programmers — novel methods for exploring and narrating data. This médialab was founded in 2009 as the 10th research center of Science Po, founded by Bruno Latour and directed by Dominique Cardon with the goal of supporting social sciences and humanities with grasping the research opportunies of the tremendous amount of data generated by our modern, digital lives.

Maarten Lambrechts (website, @maartenzam) gives as a data journalist and consultant trainings, workshops and keynotes on data journalism and data visualisation. His inspiration is sourced from a.o. his experience as a data journalist at the Belgian national newspapers De Tijd / L’Echo and MO Magazine. In his visualisation- and programming work the border between science communication, journalism and statistical pedagogy blurs, as illustrated by interactive visualisations of for example uncertainty in electoral polls or sociodemographic characteristics of muncipalities.

Coming from a background in molecular biology and genetics, Jan Aerts (website, @jandot) directs his research towards data visualisation and visual analytics. As head of the Visual Data Analysis Group at the KU Leuven, he coordinates research on methods and tools to obtain more insights in large and/or complex datasets, ranging from gene-sequences to social network analyses of mediaeval Flemish tapestry merchants. For this, automated analysis techniques are combined with interactive data visualization to support hypothesis generation and the discovery of unexpected phenomena.

Workshop format

When registering, participants can indicate if they want to be contacted to provide data (and possibly existing visualisations of that data) from their research/work. If possible, this data will be used to prepare and illustrate the interactive workshop by Maarten Lambrechts. If there is no suitable participant data, Maarten will use a.o. data from the VUB-TOR Time Use Survey.

This two hour workshop will focus on ideas and inspiration from data journalism that might help effective science communication through visualisation, as well as general visualisation principles in data exploration and presentation.

Practical information

 • We start at 13h and finish the program by 17h.
 • The venue is the Muntpunt in Brussels (Munt 6, 1000 Brussel), which is easily reachable with public transportation, e.g. a ten minute walk from trainstation Brussels-Central.
 • The language during the talks and workshop will be English.
 • We provide coffee during the break and a voucher for a drink after the event at the venue.
 • For questions, contact info@sociologie.be.

Register as participant

Please register as soon as possible, and before the 27th of November 2017, as the the number of available seats is limited.

You can register online, and will receive a confirmation. If we are at capacity, you are added to the waiting list, and if seats become available due to non-payment or cancellations, you will be notified (following registration order).

The participation fee is

 • 15€ voor participants that are not a member of VVS/NSV.
 • free for members of the VVS/NSV.

If you are a student or a researcher without own funding, and certain you will attend, please contact us for waiving the fee.

Payment is due also before the 27th of November 2017, transfered to IBAN BE18 5230 8086 7965 (BIC “TRIO BE BB”). Please indicate “Event VVS [your name]” in the comment field.

Included in the registration is a voucher for a drink at the Muntpunt Café, which provides an nice opportunity to have a chat afterwards.


 

Oproep inzendingen Acco Thesisprijs 2017

Sinds 1987 reikt de Vereniging voor Sociologie, in samenwerking met Uitgeverij Acco, jaarlijks een prijs uit voor het beste artikel, geschreven op basis van een in het afgelopen academiejaar verdedigde eindverhandeling Sociologie.

De auteur van het gekozen artikel wordt laureaat voor dat jaar, en ontvangt daarvoor een geldprijs van €500 en een jaar lidmaatschap van de VVS, met inbegrip van een abonnement op Sociologos. De prijs wordt uitgereikt op de jaarlijkse VVS-nieuwjaarsreceptie in januari en het bekroonde artikel zelf wordt vervolgens gepubliceerd in Sociologos.

U kan online het overzicht vinden van de vorige laureaten, en een verslag van de editie 2015 en de editie 2016.

De jury van de Acco Thesisprijs 2017 wordt voorgezeten door prof. em. Jaak Billiet (KU Leuven) en bestaat uit één jurylid per departement Sociologie in Vlaanderen (UGent, UAntwerpen, VUB en KU Leuven).

Studenten die een masterthesis hebben ingediend in het academiejaar 2016-2017 (incl. 2de zit) komen in aanmerking voor de thesisprijs.

De inzending is een vlot leesbaar wetenschappelijk artikel met een omvang van 7000 à 8000 woorden. De concrete auteursrichtlijnen en een template voor het artikel vindt u op sociologos.be. Indien een herwerking van het winnende artikel wordt gevraagd, is de prijsuitreiking gebonden aan deze herwerking.

Wij nodigen u dan ook graag uit om aan deze wedstrijd deel te nemen. Ook de niet bekroonde artikels komen trouwens in aanmerking voor publicatie in Sociologos, indien ze aan de kwaliteitseisen voldoen.

U kunt uw inzending tot en met 31 oktober 2017 doorsturen naar info@sociologie.be met “Inzending Accoprijs” als titel en in bijlage het artikel in tweevoud als Word-bestand (opgemaakt via de Sociologos-template). Een versie van de inzending bevat uw naam en contactgegevens, de andere versie is geanonimiseerd. Op iedere inzending volgt een ontvangstbevestiging.

We hopen van u een bijdrage te mogen ontvangen,

 

Jaak Billiet, juryvoorzitter Acco Thesisprijs 2017

Geert Van Hootegem & Chris Sels, covoorzitters VVS

Oproep kandidaatstelling hoofdredacteur Sociologos

De redactieraad van Sociologos. Tijdschrift voor Sociologie is op zoek naar een nieuwe hoofredacteur voor de periode 2018-2019.

Taken

 • Werven van manuscripten voor het tijdschrift.
 • Begeleiden van het reviewproces van ingezonden manuscripten.
 • Schrijven van het editoriaal van de nummers.
 • Voorzitten van de redactieraad.
 • Aanstellen en aansturen van een redactiesecretaris.

Voorwaarden

 • Kandidaten zijn lid van de Vereniging voor Sociologie op het moment van aanstelling als hoofdredacteur.
 • Kandidaten zijn verbonden aan een Vlaamse/Belgische academische instelling of instelling voor het hoger onderwijs. We zijn op zoek naar kandidaten die een vaste positie hebben tijdens de periode van het hoofdredacteurschap.
 • Kandidaten beschikken over een doctoraat (of gelijkwaardig door ervaring).

Kandideren

 • Kandidaten dienen hun kandidatuur te sturen naar tvs@vub.ac.be uiterlijk op 1/9/2017.
 • De kandidatuur bestaat uit een kort CV en een korte motivatiebrief (1p.).

Context

Sociologos. Tijdschrift voor Sociologie is sinds 2013 de doorstart van het in 1981 opgerichte Tijdschrift voor Sociologie en poogt het uithangbord van de Vlaamse sociologie te blijven. Sociologos publiceert nieuwe bijdragen, gebaseerd op empirisch en beleidsonderzoek. Het biedt plaats aan overzichtsartikelen waarin een stand van zaken wordt gegeven met betrekking tot specifieke sociologische thema’s of deeldisciplines, alsook aan sociologische essays en boekbesprekingen.

Het tijdschrift is opgenomen in het VABB (Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand) van peer-reviewde tijdschriften voor sociale en humane wetenschappen. Sociologos wordt uitgegeven door Acco.

Momenteel wordt hard gewerkt aan een nieuwe website waarop de manuscripten gepubliceerd in Sociologos met twee nummers vertraging volledig open access ter beschikbaar zullen worden gesteld. Deze website zal afgewerkt zijn tegen ten laatste oktober 2017.

Sociologos heeft op dit moment voldoende artikels in de portefeuille voor het maartnummer van 2018. Het juni-nummer van 2018 wordt een themanummer rond Creatieve steden en ongelijkheid (gasthoofdredacteuren Kobe De Keere en Eva Swyngedouw). Op basis van een open call werden een aantal bijdragen geselecteerd waarvan de volledige versie verwacht wordt tegen 31 augustus2017.

Samengevat is het hoofdredacteurschap van Sociologos een bijzonder boeiende bezigheid.