Arnaud Persyn winnaar Acco-thesisprijs 2016 van de VVS

Sinds 1987 reikt de Vereniging voor Sociologie, in samenwerking met Uitgeverij ACCO, jaarlijks een prijs uit voor het beste artikel, geschreven op basis van een in het afgelopen academiejaar verdedigde eindverhandeling in een opleiding Sociologie.

De auteur van het beste artikel wordt laureaat en ontvangt daarvoor een geldprijs van €500 en een gratis lidmaatschap van de VVS. Het bekroonde artikel wordt, eventueel na herwerking, in Sociologos gepubliceerd.

Tijdens haar nieuwjaarsreceptie op 19 januari 2017 reikte de VVS de thesisprijs uit voor het academiejaar 2015-2016.

Inzendingen

In totaal werden vijf inzendingen ontvangen:

  • (Hoog)begaafd? Een exploratieve studie naar de betekenis die leerkrachten in het eerste leerjaar geven aan begaafdheid (Tom Van Ransbeeck, UGent)
  • Statusconflict tussen jongeren in kerngezinnen en stiefgezinnen. Een dyadische benadering (Barbara Willems, UGent)
  • Ervaringen van alleenstaande pleegouders in Vlaanderen: pleegzorg als uitdrukking van een electieve biografie (Emma Degroote, UGent)
  • “Moeders over stiefmoederschap: de mythe voorbij?” Een kwalitatieve studie over het traject van maternal gatekeeping tegenover de stiefmoeder (Charlotte Maene, UGent)
  • De impact van Europese sociale investeringsstaten op het draagvlak voor de welvaartstaat: een multilevel onderzoek over de individuele percepties betreffende uitkomsten van de welvaartstaat (Arnaud Persyn, UGent)

Jury en selectie

De vier ingezonden artikels werden blind gereviewd door vier juryleden, elk afkomstig uit één van de Vlaamse universiteiten met een masteropleiding in de sociologie:

  • Susan Lagaert (UGent)
  • Geert Van Hootegem (KU Leuven)
  • Elke Claessens (Universiteit Antwerpen)
  • Filip Van Droogenbroeck (VUB)

Het reviewproces werd opgevolgd door juryvoorzitter Sarah Van de Velde (Universiteit Antwerpen).

Op basis van de individuele evaluaties en het overleg op het juryberaad, besliste de jury unaniem dat Arnaud Persyn winnaar wordt van de ACCO-prijs 2016 met het artikel “De impact van Europese sociale investeringsstaten op het draagvlak voor de welvaartstaat: een multilevel onderzoek over de individuele percepties betreffende uitkomsten van de welvaartstaat“.